Enter

Latest Article

administrator| 06 Apr 2022| 0 comments

1. Nicolae Istudor, Anca Purcarea, Dumitru Miron, ASE 109, 6 aprilie 2022

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE), liderul învăţământului superior economic şi de administratie publică din România (https://www.ase.ro/?page=stiri-evenimente ), a sărbătorit astăzi, 6 aprilie 2022, aniversarea a 109 ani de existenţă prestigioasă.

În suita de evenimente dedicate sărbătoririi aniversării a 109 ani de existenţă prestigioasă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti s-au înscris şi Adunarea festivă dedicată zilei ASE şi Acordarea Diplomelor: “MERITUL UNIVERSITAR VIRGIL MADGEARU”; “TITLUL ONORIFIC DE PROFESOR EMERIT” (Aula Magna).

Ne-am bucurat că printre cei onoraţi în acest frumos cadru sărbătoresc, cu participarea distinşilor Profesori Nicolae Istudor (Rectorul ASE Bucureşti) şi Dumitru Miron (Preşedintele Senatului Universitar al ASE Bucureşti) s-a aflat şi un membru al Asociaţiei ştiinţifice Comitetul Român al Distribuţiei. De altfel, “Romanian Distribution Committee Magazine” a publicat într-unul din numerele sale un articol în care s-a facut trimitere la o carte apărută la prestigioasa Editură “Expert”: “Ambalajul. Atitudine pentru calitate: Tehnologie, economie, mediu” (Autor, Anca Purcărea; Editor, Valeriu Ioan-Franc). În context, s-a evidenţiat şi faptul că la succesul acestei cărţi a contribuit şi o valoroasă dezbatere academică la care au participat personalități remarcabile: Gheorghe Zaman, Viorel Petrescu, Iacob Cătoiu, Aurel Vainer, Alexandru Redeş, Beniamin Cotigaru, Virgil Popa ş.a. 

2. Romanian Distribution Committee Magazine ref. Ambalajul. Atitudine pentru calitate, Autor, Anca Purcrea, Editor, Valeriu Ioan-Franc

 

3. Anca Purcarea, ASE Bucuresti 109, 6 aprilie 2022, Profesor Emerit