Enter

Latest Article

administrator| 01 Feb 2018| 0 comments

Profesorul Vasile Stănescu, Membru de Onoare al Academiei Române, la 93 de ani

     În editorialul din luna decembrie 2017 al revistei noastre – intitulat “From Keynes’s Predictions to the Second Economy and Chief Wellbeing Officer, Adequately Managing the New Distributive Era” – am evocat, printre altele, patru aspecte:

▪ ceea ce am concluzionat în luna iunie 2011, călătorind prin perioada de schimbare de paradigmă până la destinația în care judecătorii noștri sunt generațiile viitoare, cărora le datorăm să găsim răspunsurile potrivite în legătură cu rezultatul necesar al lucrării creatoare de succes, lucrând în mod concertat pentru a împărtăși, a aplica și chiar a crea cunoștințe, precum și pentru a contribui la influențarea proceselor de schimbare;

▪ ceea ce am subliniat câteva luni mai târziu, în februarie 2012, respectiv că deoarece tot ceea ce facem în viața noastră reprezintă o alegere, este important să reducem împreună discontinuitatea dintre trecut și viitor (ceea ce presupune a fi cu adevărat informaţi, inteligenţi, interesaţi, implicaţi şi consultaţi), revigorând spiritul comunității pentru a transforma spațiul public (asa cum acesta a fost descris de Profesorul Vasile Stănescu, Membru de Onoare al Academiei Române), într-un teren fertil pentru o investiție responsabilă într-un viitor previzibil, fiind, de asemenea, important să ne reimaginăm lucrul în echipă responsabilă care traversează granițele adesea invizibile care definesc acest spațiu public, reafirmând atașamentul emoțional puternic față de pământul și oamenii noștri, reconfirmând importanța dimensiunii de conformare culturală a împărtășirii de către poporul nostru a sistemelor de valori și – în acest context – a atitudinilor de consens privind așteptările comune și posibilele conflicte în utilizarea și înțelegerea spațiului public ca normal și acceptabil;

▪ întrebarea pusă de noi în iunie 2012 în legătură cu cei care nu manifestă respect față de competența percepută de alții, cu cei care nu pot distinge adevărul în jurul sau în interiorul lor, dar au ca ideal aparenţa și banii, fiind plini de ambiție și intoleranță necontrolate, considerând că ei nu sunt ținuţi pe pământ de aceeași gravitaţie ca și ceilalţi – desigur, nu am uitat, printre altele, să-l cităm pe Socrate: “Cea mai bună cale de a trăi cu onoare în această lume este aceea de a fi ceea ce pretindem că suntem”;

▪ ceea ce am citat, din nou, din înţelepciunea Profesorului Vasile Stănescu, Membru de Onoare al Academiei Române: “… nu putem privi spre viitor fără păstrarea, onorarea și aprecierea memoriei trecutului, ca singura cale de continuare; este nevoie de strategii și politici în toate domeniile de activitate, de un înalt profesionalism și de o morală profundă, de restabilire a scării axiologice, de modele și de reconsiderare a valorilor.”

     Profesorul Vasile Stănescu, Membru de Onoare al Academiei Române este un simbol al cultivării valorilor fundamentale (adevăr, bine, frumos), de luptă neobosită şi creativă împotriva ignoranţei ştiinţifice, urcând fără preget pe cărările de munte şi oferind perspectiva ozonată a identificării răspunsurilor potrivite. Nu întâmplător şi cartea Domniei Sale apărută recent la Editura “Universul juridic” are tot un titlu edificator: “ELOGIUL ADEVĂRULUI.” Recunoscut pentru modestie, corectitudine, bun simţ, inteligenţă, gândire clară cu un sistem de valori bine conturat, Profesorul Vasile Stănescu a servit şi serveşte ca model intelectual de-a lungul şi de-a latul comunităţii şi diferenţelor individuale.  

     Domnia Sa a confirmat şi confirmă că oamenii înţelepţi cooperează cu crizele şi cu obstacolele întâlnite în viaţa lor, fiind apţi de a lua decizii în probleme de viaţă dificile şi incerte. Profesorul Vasile Stănescu, Membru de Onoare al Academiei Române, este, după cum am mai avut onoarea şi bucuria de a spune şi a scrie, un adevărat exemplu de urmat pentru cel puţin trei motive: calităţi umane indiscutabile; calitate a muncii ştiinţifice, coerenţă şi metodă ştiinţifică; persistenţa convingerilor specifice celui dedicat unui ţel nobil. Arhitect al conversaţiei lămuritoare, producător de cunoaştere de înţelepciune, constructor al societăţii civile, preocupat în mod real de destinul omului, pledând cu responsabilitate pentru avansul economico-social organizat, hrănindu-se şi hrănindu-ne cu speranţa victoriei raţiunii ca sursă a armoniei generatoare de soluţii viabile în raport cu aşteptările societăţii umane, Profesorul Vasile Stănescu, Membru de Onoare al Academiei Române, împlineşte pe data de 4 februarie 2018 nobila vârstă de 93 de ani.

     Cum Domnia Sa este cel care ne-a atras de ani de zile atenţia asupra “adevărului” că “terapeutul este în noi, în educaţia şi cultura noastră, în conştiinţa identităţii de Om, în capacitatea lumii noastre de a-şi regăsi sensul, capacitatea de a crea şi a construi, de a iubi şi a visa,” este datoria noastră să reflectăm şi să acţionăm în consecinţă, mulţumindu-i Sărbătoritului şi urându-i cu căldură sufletească:

        “LA MULŢI ANI, CU SĂNĂTATE ŞI SATISFACŢII CALITATIVE!”