Enter

Latest Article

administrator| 26 Oct 2018| 0 comments

 

În urmă cu douăzeci de ani, în luna mai 1998, Hotelul Athénée Palace Hilton era gazda unui Congres International la ale cărei lucrări participau distinse personalităţi cum sunt: Vicepreşedintele Comisiei Economice şi Monetare a Parlamentului European şi Raportor European (din partea Comisiei Europene) pentru  “Cartea Verde a Comerţului European,” Vicepreşedintele ACNielsen, Vicepreşedintele IBM cu Distribuţia, acesta din urmă abordând provocările tehnologiilor informaţionale. Cel mai tânăr participant se numea Cosmin-Petronel Amza… cel vădit înzestrat cu pasiunea cunoaşterii şi a transformării acesteia în valoare adaugată, cu disponibilitate pentru o mai buna înţelegere a impactului valului tehnologic, a conectivităţii, a unor noi abilități necesare a face faţă inovaţiei prin invazie.

Cinci ani mai tarziu, în ziua de 3 decembrie 2003, am dat curs invitaţiei transmise de Cosmin-Petronel Amza la lansarea unei cărţi (13 capitole, 520 pag.) având ca titlu “Criminalitatea informatică” (Editura Lumina Lex, Bucureşti; Autori: Tudor Amza şi Cosmin-Petronel Amza). Aceasta lucrare de referinţă era structurată astfel: (Partea I: Aspecte vizând crima informatică) Criminalitatea informatică; Crima cibernetică – o ameninţare reală pentru ordinea socială şi un posibil atentat la intimitatea persoanei; Identificarea părţilor vulnerabile, prevenirea şi înţelegerea criminalităţii informatice; Păstrarea secretului informaţiei în spaţiul cibernetic; Hacker-II – Realităţi şi perspective; Crima informatică în relaţia cu tehnologia şi persoana făptuitorilor; Criptarea informaţiei şi anonimatul – factori care pot decide frauda informatică; Rolul reportajelor TV în prevenirea crimei; Războiul informaţional şi criminalitatea informatică; Preocupări legislative actuale pentru combaterea criminalităţii informatice; (Partea a II-a: Probleme practice privind învăţarea şi manipularea calculatorului şi a bazelor de date) Fundamentele tehnologiilor informaţionale; Aplicaţii şi sisteme ce folosesc infrastructura Internet; Tipologia sistemelor care utilizează tehnologii informaţionale. Într-un “Cuvânt introductiv” autorii atrăgeau atenţia, printre alte aspecte, că: “… noile posibilităţi oferite de tehnologie făcând extrem de dificilă stabilirea unei frontiere între bine şi rău, şi, practic, aceasta făcându-i pe toţi agresori şi agresaţi. Nu vom înlătura aceste noi vulnerabilităţi dacă nu vom identifica foarte bine riscurile…”

Iar după alţi cinci ani, în anul 2008, am remarcat, printre alte lucrări, pe cea publicată în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Tomul LV Ştiinţe Economice 2008, pag. 383-391 (“Some reflections related to the building of an evaluation framework for organizational information systems”, autori: Vasile Florescu, Cosmin Amza).

Apoi, în finalul anului următor, 2009, la începutul celei de-a doua decade a lunii decembrie (exact la şase ani după lansarea cărţii privind “Criminalitatea informatică”), o durere imensă răzbate dinspre o zonă studenţeascăun om bun, un tânar soţ, tatăl a doi copii frumoşi, un profesionist de excepţie şi un mare prieten al tinerei generaţii a trecut la cele veşniceîn condiţii de neînţeles! Tocmai el – “cânt spre-nălţime”, “forţă de bine” (dintr-o poezie scrisă în luna aprilie 1988, atunci când era elev în clasa a VIII-a în Călăraşi) – care susţinea din “Turnul de lacrimi” că să nu te frângi în drumul tău, indiferent de obstacole!

Au urmat dificile momente pentru familia atât de împovărată sufleteşte… Distinsul Tată al lui Cosmin a cofirmat şi continuă să confirme înţelepciunea universală conform căreia:

  • suferinţa este o poartă a adevărului, fiind sculptor şi marmură, dând sens suferinţei an după an, inclusiv prin lansări de remarcabile cărţi… Iar recentul eveniment coordonat de Prof. Dr. Sorin Danciu (http://www.soridapress.ro/lansare-de-carte-tudor-amza-emotie-si-literatura/) şi desfăşurat la Muzeul Municipal Călăraşi (Director Florin Rădulescu, https://ro-ro.facebook.com/MuzeulMunicipalCalarasi/) este încărcat de profundă semnificaţie;
  • sufletul nu este spaţial, el dăinuie în eternitate prin înviere şi răsplata faptelor;
  • sufletul tulburat îşi găseşte liniştea cu răbdare, lăsând judecata divină să lucreze.

Binecuvântat în eternitate pentru trăirea sa virtuoasă, făcând mereu binele, aşezându-şi mereu simţurile pe calea cea dreaptă şi având conştiinţa eternităţii, Cosmin-Petronel Amza a dus o viaţă creştină şi se bucură de cetăţenia cerească.